Канад улс НҮБ-ын Хүүхдийн сантай хамтран манай улсад хүчилтөрөгчийн аппарат хандивлалаа

Канад улс НҮБ-ын Хүүхдийн сантай хамтран манай улсад хүчилтөрөгчийн аппарат хандивлалаа

Коронавируст халдвартай тэмцэх НҮБ-н Хүүхдийн Сангийн ажлыг дэмжиж Канад улс манай оронд хүчилтөрөгч болон дексаметазон зэргийг нийлүүлжээ. Канад улс НҮБХС-н коронавирусийн эм хэрэгслийн хангамжийн санхүүжилтэнд хандив өгөх тухай 2020 оны 12 дугаар сард зарласан байна. Улмаар энэхүү ажиллагааг дэмжиж 230 сая доллар хандивласан байна.

Канадын элчин сайдын яам

Канадын элчин сайдын яам

Канадын элчин сайдын яам

Канадын элчин сайдын яам