LIVE: Жагсаалын нөхцөл байдал хүндэрч, хэв журам зөрчигдөж эхэлсэн тул иргэдийг очихгүй байхыг анхааруулж байна

LIVE: Жагсаалын нөхцөл байдал хүндэрч, хэв журам зөрчигдөж эхэлсэн тул иргэдийг очихгүй байхыг анхааруулж байна

Сүхбаатарын талбайд болж буй жагсаалын нөхцөл байдал хүндэрч, хэв журам зөрчигдөж эхэлсэн тул иргэдийг очихгүй байхыг анхааруулж байна.

LIVE: