ЗБДС-гийн Гүйцэтгэх захирал Ш.Алтанчимэг албан тушаалаа урвуулан ашиглаж, улсад их хэмжээний хохирол учруулжээ

ЗБДС-гийн Гүйцэтгэх захирал Ш.Алтанчимэг албан тушаалаа урвуулан ашиглаж, улсад их хэмжээний хохирол учруулжээ

АТГ-аас эрүүгийн 648 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулснаас өнгөрсөн долоо хоногт 7 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх, 8 хэргийг хаах, 1 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлсэн байна.

Тодруулбал, Зээлийн батлан даалтын сан /ЗБДС/-гийн гүйцэтгэх захирал Ш.Алтанчимэг нь Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороонд байршилтай 476,7 м.кв талбай бүхий оффисын талбайд ажлын байрны их засварын ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулахдаа албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж “Б” ХХК-тай 185.896.955 төгрөгөөр гэрээ байгуулж давуу байдал бий болгосон байна. Энэ нь улсад их хэмжээний хохирол учруулсан гэж АТГ-аас үзжээ. Дээрх гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд Үнэлгээний хорооны гишүүдээр томилогдсон тус сангийн хуульч “Д”, ахлах мэргэжилтэн “Бц”, “Бм”, хараат бус гишүүн “Д, “Ц” нар нь мөн хуулийг зөрчиж, шаардлага хангаагүй “Б” ХХК-ийг хууль бусаар сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлэн гэмт хэрэгт хамжигчаар хамтран оролцсон байна.

Түүнчлэн Ш.Алтанчимэг нь Ерөнхий нягтлан бодогчид амаар үүрэг өгч, банкны салбар руу мөнгө шилжүүлснээр 38.663.013 төгрөгийн хохирол учруулсан гэх хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлсэн байна.