ЕБС-ын нэгдүгээр ээлжийн амралт ЗУРГААН долоо хоног үргэлжилнэ

ЕБС-ын нэгдүгээр ээлжийн амралт ЗУРГААН долоо хоног үргэлжилнэ

Ерөнхий боловсролын сургуулиуд энэ намраас цахим, танхим хосолсон хэлбэрээр сургалтаа явуулаад байна.

Энэ хичээлийн жил гурван улиралтай бөгөөд I-III ангийнхан 32, IV-V анги 33, дунд, ахлах ангийн сурагчид 34 долоо хоног суралцахаар төлөвлөгдсөн байна. Харин сурагчдын нэгдүгээр улирлын амралт 1-12 ангийн бүх сурагчид 2021 оны арван хоёрдугаар сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны нэгдүгээр сарын 28-ны өдөр хүртэл зургаан 7 хоног амарна.

Халдварт өвчний тархалт, агаарын бохирдол, өвөлжилт, мал төллөх хугацаанаас хамааруулан аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар II улирлын амралтыг I улирлын амралт дээр нэмж шилжүүлэн зохицуулах эрхтэй байна.

Г. Мөнхбаяр